Gekrakeel rond reclameverbod voor de gokbranche

19 mei 2022

Net als in een aantal andere landen in Europa is er in België de nodige weerstand tegen reclame voor het online gokken. Door een aantal instanties wordt gokken het ‘nieuwe roken’ genoemd. Met name kwetsbare groepen zoals jongvolwassenen zouden door een overvloed aan reclame verleid kunnen worden tot het aangaan van weddenschappen of meedoen aan kansspelen. Een verbod op reclame hing dan ook al in de lucht via de federale regering. Dat is echter op typisch Belgische wijze weer even uitgesteld. Wat is er gebeurd waardoor de vertraging is ontstaan?

Minister spreekt voor zijn beurt

Minister van Justitie Van Quickenborne wou het verbod op reclame voor de gokbranche voortvarend aanpakken en op de snelste wijze die mogelijk is, regelen via een Koninklijk Besluit. Daarbij had hij echter vergeten te overleggen met coalitiepartij MR. De tenen zijn vaak erg lang in de Belgische politiek. MR was dan ook woedend en verweet de minister op slinkse wijze dit verbod er doorheen te willen jagen zonder het noodzakelijke overleg met de gehele coalitie. Naar aanleiding van dit protest heeft de premier ingegrepen en het besluit voorlopig uitgesteld.

Premier De Croo zal de kwestie nu eerst bespreken in het zogenaamde kernkabinet waarin ook de vicepremiers zijn opgenomen. Op deze manier probeert hij te voorkomen dat de kwestie een bom wordt onder het huidige kabinet. Daarbij heeft Alexander de Croo overigens beslist niet uitgesloten dat toch de snelle weg via een Koninklijk Besluit wordt genomen. In een interview liet hij weten dat alle opties zullen worden onderzocht.

De Kansspelcommisie bindt in

De Kansspelcommissie was ook zeer verontwaardigd over de alleengang van de Minister van Justitie. De toezichthouder op online kansspelen was niet gevraagd om advies wat betreft het reclameverbod. Op basis daarvan werd zelfs even gedreigd dat de commissie haar taken zou neerleggen. Maar inmiddels lijkt de Kansspelcommissie te hebben ingebonden. De commissie geeft aan ook voor een verscherping van de regels te zijn, maar betreurt dat zij niet om advies is gevraagd.

Internationale belangstelling

Inmiddels is ook in Nederland doorgedrongen dat een reclameverbod voor de gokbranche in België aanstaande is. Minister Weerwind van Rechtsbescherming heeft de opdracht gekregen van het parlement om een wettelijk verbod op reclame in Nederland te regelen. Dat zal wellicht nog 1,5 jaar duren. Kamerleden vroegen de minister of hij kennis had genomen van de Belgische pogingen op dit gebied. Dat bleek niet het geval te zijn, al was dat met moeite af te leiden uit de gebruikte politieke taal.