Lessen uit Frankrijk voor Belgische gokmarkt?

24 oktober 2022

De ANJ (Autorité National des Jeux) heeft onlangs de cijfers van de goksector in het eerste halfjaar bij onze zuiderburen gepubliceerd. De gokmarkt steeg in die periode met bijna 7% ten opzichte van 2021 en bedroeg meer dan € 5 miljard. Die stijging werd met name veroorzaakt door loterijen, paardenraces en fysieke casino’s.

De gokmarkt in Frankrijk

In Frankrijk is de situatie anders dan in ons land. De markt is vooral in handen van Française des Jeux. Het marktaandeel van deze reus in de goksector is ongeveer 62%. Vooral de inkomsten van loterijen gingen flink omhoog (16%). Frankrijk heeft de op één na grootste loterij in Europa. De enige legale aanbieder van paardenraces in Frankrijk (PMU) noteerde ook een forse omzetstijging met 14%. De omzet bij het online gokken ging behoorlijk omlaag en bedroeg in het eerste halfjaar iets meer dan € 1 miljard. Het wedden op sportuitslagen bij online bookmakers toonde ongeveer 10% minder omzet. Daarbij behoort echter een duidelijke kanttekening.

In 2021 vond het EK voetbal plaats en dat leidde tot een record omzet. Echter constateerde de ANJ destijds ook een enorme hoeveelheid reclame rond het toernooi. Her is de bedoeling om dat rond het WK in Qatar te voorkomen middels een aantal initiatieven die wellicht ook in België toepasbaar zouden zijn.

Actieplan richting WK 2022

De ANJ heeft onder andere onderstaande initiatieven geopperd richting het komende WK.

  1. De reclamedruk richting met name kwetsbare groepen zoals jongeren moet de-escaleren. Dat dient met name te geschieden door meer aandacht op de inhoud van de diverse reclame boodschappen.
  2. Er moet een nieuwe gedragscode komen voor de reclame op tv en radio. Daarbij is het de bedoeling om zowel het volume als de concentratie te beperken. Ook wordt er gewerkt aan een postercharter.
  3. De ANJ is bezig met een gedragscode waarin ook digitale reclame beter moet worden gereguleerd. In deze code zullen normen qua hoeveelheid en concentratie worden opgenomen.
  4. De ANJ heeft tevens een werkgroep opgezet die moet komen tot voorstellen hoe partnerschappen tussen sportorganisaties en gokexploitanten moeten worden opgezet. Dit advies over een punt dat ook in België actueel is, wordt nog voor het einde van dit jaar verwacht.

 

  1. Er zullen ook op korte termijn richtlijnen of in ieder geval aanbevelingen komen met betrekking tot bonussen zoals bij opening van een nieuwe account als welkomstgeschenk. In België is deze optie al niet meer mogelijk.