Deal Bpost met Golden Palace blijft zorgenkind

25 april 2022

Tijdens een een bezoek aan de Kamer heeft gedelegeerd bestuurder Dirk Tirez de bezorgdheid van diverse politieke partijen niet weg kunnen nemen wat betreft de verkoop van krantenwinkel Ubiway aan gokgroep Golden Palace. De overname van 170 winkels door Golden Palace wordt in volledige tegenstelling genoemd met het beleid van de regering om het gokverslaving te voorkomen, aldus de politici.

In de overname overeenkomst is op aandringen van minister De Sutter opgenomen dat gokken in de winkels een nevenactiviteit moet blijven. Daarvoor zijn een aantal strenge voorwaarden gesteld. Dirk Tirez verzekerde de parlementsleden dat Golden Palace garanties heeft gegeven zich te gaan houden aan deze strenge voorwaarden die moeten voorkomen dat de krantenwinkels zich gaan ontwikkelen tot een soort mini-gokkantoren verspreid over het hele land. De politici waren duidelijk niet onder de indruk van de garanties van Golden Palace die er in feite op neer komen dat er beloofd wordt zich aan de wet te houden. Minder dan die belofte is in feite niet mogelijk.

Een pijnlijke affaire

Bpost is voor 50% eigendom van de Belgische staat, en die deelname valt onder de verantwoordelijkheid van minister Petra de Sutter. In de afgelopen jaren zijn er wel vaker problemen geweest met betrekking tot de communicatie. Dat bleek onder meer in de vrijage met de Nederlandse postbezorger PostNL. Uiteindelijk maakte de Nederlandse politiek een einde aan een mogelijke samenwerking. Overigens is PostNL geen eigendom meer van de Nederlandse overheid. Na de misverstanden in deze kwestie was het derhalve extra pijnlijk dat Bpost de betrokken minister niet had geïnformeerd over de deal met Golden Palace met betrekking tot Ubiway. Strikt formeel was het bestuur van Bpost hiertoe ook niet verplicht. Gelet op de verkoop aan een gokgroep zou het echter zeer verstandig zijn geweest om de deal bij de minister te melden voordat de overeenkomst getekend was.

Late melding overeenkomst door Bpost

Bpost koos er echter voor de overeenkomst pas later te melden. Hierdoor was het juridisch niet meer mogelijk voor de minister om de overeenkomst ongeldig te laten verklaren. Aanpassing was nog wel mogelijk. Nu zijn er strenge voorwaarden gesteld aan de activiteiten op het gebied van gokken in de krantenwinkels. Het moet beperkt blijven tot een nevenactiviteit. Golden Palace mag bijvoorbeeld het aantal gokkasten niet uitbreiden. Echter mogen bestaande kasten wel worden vervangen door exemplaren van de nieuwe eigenaar. De minister zal verder moeten toezien in hoeverre de voorwaarden in de overeenkomst op het gebied van (online) wedden worden nageleefd. Het parlement heeft duidelijk gemaakt hiermee niet content te zijn.