Onderzoek naar stortingslimiet in Belgische gokbranche

24 september 2022

In Nederland is er nog weinig ervaring met de online kansspelen. Daarom werd er door minister Weerwind van Rechtsbescherming (Justitie) aan Regulus Partners een opdracht verstrekt om een uitgebreid onderzoek te doen naar de werking van speellimieten bij het online gokken. Het onderzoek omvatte België, Noorwegen, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels is het rapport met de resultaten vrijgegeven.

Stortingslimiet in België het strengst

Noorwegen was de pionier wat betreft het limiteren van stortingen door spelers op hun account om mogelijk te grote verliezen te beperken. In de huidige praktijk is het voor gokkers eigenlijk heel eenvoudig om die maatregelen te omzeilen door een of meerdere andere accounts te openen. In België, Duitsland en Spanje zijn er limieten per klant wat betreft de storting. Daarbij is België het strengst.

In België kan je ontheffing vragen op basis van het feit dat je niet als wanbetaler staat geregistreerd. Alleen Duitsland heeft een koppeling met het inkomen van de speler wat betreft verhoging van de limiet. In alle landen mag je niet boven de limiet komen in een bepaalde periode, maar daarna weer doorspelen indien het tijdvak verstreken is. België heeft een extra check op de verhoogde limieten middels een controle of de betrokkene inmiddels als wanbetaler staat geregistreerd. Volgens het onderzoek is het in alle betrokken landen niet mogelijk om een eenduidige klantbeeld te krijgen vanwege privacyoverwegingen.

Speellimiet eigen keuze

In het VK is er op dit moment geen speellimiet, maar is het de bedoeling dat spelers deze wel gaan krijgen maar op basis van een eigen instelling. De meerderheid van de gokkers vindt een vaste speellimiet onevenredig en opdringerig. Als er gekozen moet worden tussen de volgende limieten: stortingen, tijd, inzet en verlies kiest meer dan 80% voor de eerste optie. Daarbij geeft echter 40% aan een limiet te kiezen die zo onrealistisch hoog is dat de regeling geen invloed heeft op het spelgedrag. Uit de ervaringen in de diverse landen waar sprake is van een limitering, onder andere België, blijkt volgens het onderzoek dat persoonlijk contact van de vergunninghouder met de klant de beste manier is om schade door gokverslaving te beperken.

Ondanks het feit dat de controle op de feitelijke handhaving van de ingevoerde overkoepelende limieten moeilijk te realiseren valt, ziet Regulus Partners dit wel als een handig klant-instrument. De aanbieders van online kansspelen krijgen een extra indicator om gokverslaving op het spoor te komen. Een veilige omgeving voor spelers is ook in het belang van de vergunninghouders.